Ira Jones Memorial

James Ira Thomas “Taffy” Jones, D.S.O., M.C.,D.F.M.,M.M.

Born on 18th April 1896 at Woolstone Farm, Llanddowror, Ira Jones joined the 4th Welsh Territorials whilst working in London at the outbreak of the Great War. He managed to enlist into the fledgling Royal Flying Corps, training as a Wireless Operator. He won the Military Medal in September 1916 for rescuing five wounded gunners when the airfield he was stationed on was attacked. He was commissioned in August 1917 and after a stint as an air gunner/observer was sent to England to commence Pilot Training.

He was posted to the famous 74 (Tiger) Squadron where he was to become one of the highest scoring fighter pilots of the War and the leading Welsh fighter ace, eventually being given command of the Squadron. His impressive group of medals include the Distinguished Service Order, Military Cross, Distinguished Flying Cross and Bar, and Military Medal. Ira Jones died in 1960 and is buried at Cana Chapel graveyard near Bancyfelin.

The memorial was unveiled to the 23 men of St. Clears who fell in World War I. To the right of the cross is Capt. Ira Jones, D.S.O., M.C., R.F.C., M.M., of the Royal Air Force who performed the ceremony and he is supported by Col. Delme Davies-Evans, D.S.O. (in uniform to the left).

Back to Top

Cofeb Ira Jones

James Ira Thomas “Taffy” Jones, D.S.O., M.C.,D.F.M.,M.M.

Ganwyd Ira Jones ar y 18fed o Ebrill 1896 ar Fferm Woolstone, Sanclêr, ac ymunodd â’r Tiriogaethwyr Cymreig, y 4ydd, tra’n gweithio yn Llundain ar ddechrau’r Rhyfel Mawr. Llwyddodd i gofrestru gyda’r egin Gorfflu Awyr Brenhinol, gan hyfforddi fel Gweithredydd Radio. Enillodd y Fedal Filwrol ym mis Medi 1916, am achub pum gynnwr clwyfedig pan ymosodwyd ar y maes awyr lle’r oedd yn gweithio. Cafodd ei gomisiynu ym mis Awst 1917 ac wedi cyfnod fel gynnwr / arsyllwr awyr, anfonwyd ef i Loegr i ddechrau hyfforddi i fod yn Beilot.

Cafodd ei dderbyn i’r enwog Sgwadron 74 (Teigr), ble daeth yn un o beilot-ymladdwyr uchaf eu sgôr yn y Rhyfel ac yn archbeilot Cymreig, ac yn y pen draw rhoddwyd rheolaeth y Sgwadron iddo. Mae ei grŵp o fedalau nodedig yn cynnwys Urdd Gwasanaeth Rhagorol, Croes Filwrol, Croes a Bar Hedfan Neilltuol a Medal Filwrol. Bu farw Ira Jones yn 1960 a chladdwyd ef ym mynwent Capel Cana ger Bancyfelin.

Dadorchuddiwyd y gofeb i’r 23 o wŷr Sanclêr a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. I’r dde i’r groes mae’r Capten Ira Jones, D.S.O., M.C., R.F.C., M.M., o’r Llu Awyr Brenhinol, a arweiniodd y seremoni gyda chymorth y Cyrnol Delme Davies-Evans, D.S.O. (yn ei lifrai ar y chwith).

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.