Peillac Way - Wildlife and the River Meadows

Peillac Way is so called as St Clears is twinned with Peillac in Brittany, France. The towns were officially twinned in 1997. There were strong connections with the Normans as can be evidenced from the establishment of the Castle, the Priory and the Township in the 12th Century.

Peillac Way continues south and passes through one of St Clears' historic river meadows. These meadows were formerly part of the extensive common land enjoyed by the Burgesses of St Clears since the 12th or 13th Century. Until the early 19th Century, six riverside meadows remained as part of this common land including Yr Island, Werglo Lloy, Portreeves Meadow, Prymus, Werglo Wharrey, and Gors Fawr/Gors Fach. Yr Island was the low lying land that can be seen on the western side of the footpath. This may have originally been part of Werglo Lloy and may have been so named after it was separated from it by a change in the course of the river.

Back to Top

Ffordd Peillac – Bywyd Gwyllt a’r Dolydd Afon

Cafodd Ffordd Peillac ei enw oherwydd bod Sanclêr wedi’i threfeillio gyda Peillac yn Llydaw, Ffrainc. Cafodd y trefi eu trefeillio’n swyddogol yn 1997.  Roedd yna gysylltiadau cryf gyda’r Normaniaid, fel y gellir gweld gan iddynt sefydlu’r Castell, y Priordy a’r Faestref yn y 12fed Ganrif.

Mae Ffordd Peillac yn mynd i gyfeiriad y de ac mae’n pasio trwy un o ddolydd afon hanesyddol Sanclêr.  Roedd y dolydd yma’n arfer bod yn rhan o dir comin eang, a fwynhawyd gan fwrdeiswyr Sanclêr ers y 12fed neu’r 13eg Ganrif.  Hyd nes dechrau’r 19eg Ganrif, roedd chwech o ddolydd afon yn dal i fod yn rhan o’r tir comin hwn, yn cynnwys Yr Ynys, Werglo Lloy, Dol y Porthfeiri, Prymus, Werglo Wharrey a Gors Fawr/Gors Fach.  Yr Ynys oedd y tir isel y gellir ei weld ar ochr orllewinol y llwybr troed.  Mae’n bosib y bu’n rhan o Werglo Lloy yn wreiddiol, a’i bod wedi cael ei henwi wedi iddi gael ei gwahanu wrth i gwrs yr afon newid.

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.