The Town's Defences

A settlement developed outside the castle gates. It grew into the town of St. Clears during the 12th century. The town was never very large, but the site was important as the centre of a lordship. St Clears was later created a borough with its own charter.

The town was protected by a massive earthen bank and ditch, topped by a stout log fence. It was entered through gateways which may have been stone-built. The map shows the line of the defences, and the short stretch that still survives.

This was excavated by Dyfed Archaeological Trust in 1990. Later inhabitants settled outside the town gates. The picture shows how densely built-up the properties were. Like any other medieval town St Clears would have been crowded and bustling.

Though most people probably farmed the open fields that stretched beyond the defences, some manufacture and trade were also conducted. The map also shows the location of wharves and the town mill below the castle.

Back to Top

Amddiffynfeydd y Dref

Datblygodd anheddiad tu allan i gatiau'r castell. Tyfodd i fod yn dref Sanclêr yn ystod y 12fed ganrif. Ni fu erioed yn dref fawr iawn, ond roedd y safle'n bwysig fel canolfan yr arglwyddiaeth. Yn ddiweddarach, cafodd Sanclêr ei gwneud yn fwrdeistref gyda'i siarter ei hun.

Amddiffynnwyd y dref gan glawdd pridd enfawr a ffos, gyda ffens bren drwchus ar ei ben. Byddech yn mynd i mewn trwy fynedfeydd, a allai wedi bod o waith cerrig. Dengys y map linell yr amddiffynfeydd a'r darn byr sydd wedi goroesi.

Cafodd ei ddatgloddio gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed ym 1990. Yn ddiweddarach, fe wnaeth trigolion anheddu tu allan i gatiau'r dref. Dengys y llun mor agos at ei gilydd oedd yr adeiladau. Fel sawl tref ganoloesol arall, byddai Sanclêr wedi bod yn boblog ac yn fwrlwm i gyd.

Er i fwyafrif y bobl amaethu'r caeau agored a oedd yn ymestyn tu hwnt i'r amddiffynfeydd mae'n siŵr, roedd peth gweithgynhyrchu a masnachu'n cael eu gwneud yma. Dengys y map hefyd leoliad chwerfannau a melin y dref o dan y castell.

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.