The War Memorial, St Clears

This Marble War Memorial, in the form of an obelisk, was originally erected in 1921 to commemorate the fallen of the Great War. A post war edition of The Welshman newspaper shows that the St Clears War Memorial Committee had thus far managed to collect the princely sum of £400 towards a War Memorial. The same report states that the neighbouring villages of Llangynin, Bancyfelin and Llanddowror were to be invited to join the Committee. However, the people of Llanddowror decided to commission their own marble War Memorial plaque in the Church at Llanddowror. 

The names of the fallen from the Great War 1914 -1918 are on the front face of the Memorial. Around the base of the obelisk are the additional details of the men who fell during the Second World War whilst the left hand face bears three additional names of the fallen in the Great War and the right hand face a further six names.

Please pause for a moment at this spot to remember and reflect on the sacrifice that the men named on this Memorial made for their nation.
About 10,000 London children were evacuated from East Sussex and Kent to the old counties of Carmarthen, Pembroke, Brecknock and Radnor in 1940. A rousing welcome was given on Sunday 23rd June to 168 children mainly from Albion Street School, Rotherhide, London by a large crowd near Glasfryn Council School, St Clears.

Back to Top

Cofeb Rhyfel, Sanclêr

Cafodd y Gofeb Rhyfel marmor hwn, sydd ar ffurf obelisg, ei godi’n wreiddiol yn 1921, i goffáu’r rhai a fu farw yn y Rhyfel Mawr.  Mae rhifyn o’r papur newydd The Welshman, wedi’r rhyfel, yn dangos bod Pwyllgor Cofeb Rhyfel Sanclêr wedi llwyddo, hyd hynny, i godi swm ardderchog o £400 tuag at y Gofeb Rhyfel.  Mae’r un adroddiad yn datgan y byddai pentrefi cyfagos Llangynin, Bancyfelin a Llanddowror yn cael eu gwahodd i ymuno â’r Pwyllgor.  Fodd bynnag, penderfynodd trigolion Llanddowror i gomisiynu eu plac Cofeb Rhyfel marmor eu hunain yn yr Eglwys yn Llanddowror. 

Mae enwau’r rhai a fu farw yn y Rhyfel Mawr, 1914 -1918, ar du blaen y Gofeb.  O amgylch bôn yr obelisg ceir manylion ychwanegol am y gwŷr a fu farw yn y Rhyfel Mawr, a cheir chwe enw arall ar yr ochr dde. 

Arhoswch am ennyd yn y fan hon i gofio a myfyrio am aberth y gwŷr a enwyd ar y Gofeb hon dros eu cenedl. 

Cafodd oddeutu 10,000 o blant Llundain eu hymgilio o Ddwyrain Sussex a Chaint i hen siroedd Caerfyrddin, Penfro, Brycheiniog a Maesyfed ym 1940.  Rhoddwyd croeso cynnes ar ddydd Sul y 23ain o Fehefin i 168 o blant o Ysgol Albion Street, Rotherhide, Llundain yn bennaf, gan dyrfa fawr ger Ysgol Gyngor Glasfryn, Sanclêr.

Back to Top

South Wales Police - St ClearsBBC Weather BBC Tide Table

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs

Ysgubor Bryncaerau

With thanks to Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau for her assistance with the Welsh website’ | Gyda diolch i Iola Wyn, Ysgubor Bryncaerau am ei chymorth gyda’r wefan Gymraeg.